Search

แบบไหนถึงจะเป็นแค่น้ำหนักเกิน แบบไหนถึงจะเป็นโรคอ้วนการเทียบน้ำหนักกับส่วนสูงหรือค่า BMI Body Mass Index ก็ยังใช้เป็นค่ามาตรฐานเป็นเกณฑ์ สำหรับประเมินภาวะน้ำหนักเกินหรืออ้วน

ถ้าในฝรั่งจะเทียบ BMI >= 25 ถือว่าน้ำหนักเกิน และถ้า BMI >= 30 จะเป็นโรคอ้วน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับโรคเรื้อรังอื่นๆร่วมด้วยที่จะทำให้การประเมินภาวะสุขภาพมีความแตกต่างหรือเสี่ยงมากขึ้น รวมทั้งมีผลต่อการวางแผนการรักษาด้วย


BMIคำนวนจาก น้ำหนักเป็น กิโลกรัม หารด้วย ความสูงเป็นเมตร กำลังสอง เช่น

ยกตัวอย่าง

ถ้าคุณมีความสูง 160 ซม. เท่ากับ 1.6 ม. ดังนั้น 1.6*1.6*25 = 64 ถ้าคุณมีความสูง160ซม. คุณไม่ควรมีน้ำหนักเกินมากกว่า 64 กิโลกรัม

แต่ปกติคนไทยหรือคนเอเชีย อาจจะใช้เกณฑ์ที่ต่ำลงเช่น ใช้แค่ BMI 23 เนื่องจากมีการพบว่าในค่าBMIที่เท่ากัน คนเอเชีย มีโรคหรือความเสี่ยงมากกว่าฝรั่งดังนั้น เกณฑ์ในการเทียบภาวะน้ำหนักเกินหรือโรคอ้วนของคนไทยจึงต่ำกว่าฝรั่ง

ถ้าคุณมีความสูง 160 ซม. เท่ากับ 1.6 ม. ดังนั้น 1.6*1.6*23 = 58.8 ถ้าคุณมีความสูง160ซม. คุณไม่ควรมีน้ำหนักเกินมากกว่า 59 กิโลกรัม


นอกจากนี้ สำหรับคนที่ออกกำลังกายสม่ำเสมอ มีกล้ามเนื้อที่ใหญ่และแข็งแรง ก็จะไม่ใช้เกณฑ์ BMI เป็นการวัดความอ้วน เพราะน้ำหนักเยอะจากกล้ามเนื้อ ไม่ได้เพิ่มความเสี่ยงของโรคเรื้อรังต่างๆ

เลยเป็นที่มาของการวัดขนาดรอบเอว waist circumference เนื่องจากพบว่าคนที่ยิ่งมีรอบเอวหนาจะเสี่ยงต่อโรคต่างๆโดยเฉพาะ เบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด มากกว่า หรือคนที่มีรูปร่างแบบแอปเปิ้ล (apple shape) คือมีพุงใหญ่ สะโพกไม่ใหญ่จะเสี่ยงมากกว่า คนที่มีรูปร่างแบบลูกแพร(pear shape) ที่มีสะโพกต้นขาใหญ่กว่าเอว

เกณฑ์ในการวัดคือ

ผู้หญิงที่มีรอบเอวใหญ่กว่า 35 นิ้ว หรือ 88 ซม. หรือสัดส่วนเอวต่อสะโพก ใหญ่กว่า 0.85

และผู้ชายที่มีรอบเอวใหญ๋กว่า 40 นิ้ว หรือ 102 ซม. หรือสัดส่วนเอวต่อสะโพก ใหญ่กว่า 0.9

จะมีความเสี่ยงโรคเรื้อรังสูงมาก


ดังนั้นการลดน้ำหนัก ลดไขมันสะสมบริเวณรอบเอว เพิ่มมวลกล้ามเนื้อจึงเป็นเรื่องสำคัญมากๆนะคะ

0 views0 comments

Recent Posts

See All

ต่อจากตอนที่แล้วแทบเป็นไปไม่ได้ที่การอดอาหารจะช่วยลดน้ำหนักได้ในระยะยาว และมักจะเริ่มมีน้ำหนักเพิ่มอีกเมื่อหยุดอดอาหารและกลับมาใช้นิสัยการกินอาหารเดิม การลดน้ำหนักด้วยตัวเองแบบง่ายๆเพียงเมื่อคุณเริ่มต