Search

เพื่อสุขภาพ คิดก่อนดื่ม สำหรับน้ำดื่มให้ความหวานยอดนิยมสมาคมโรคหัวใจอเมริกันแนะนำให้ผู้หญิงควบคุมแคลอรีของน้ำตาลในอาหารให้ต่ำกว่า 100 แคลอรี่ต่อวันหรือประมาณ 6 ช้อนชาและผู้ชายให้ได้รับน้ำตาลในอาหารน้อยกว่า150 แคลอรี่ต่อวันหรือประมาณ 9 ช้อนชา

โดยอัตราการบริโภคน้ำตาลที่สูงที่สุดคือเพศชายอายุระหว่าง 12 ถึง 29 ปี องค์การอนามัยโลกให้คำแนะนำแก่สุขภาพที่ดีที่สุดให้รับประทานน้ำตาลน้อยกว่าร้อยละ 5 ของแคลอรี่อาหารทั้งหมดในแต่ละวัน โดนน้ำตาล 4 กรัมเท่ากับ 1 ช้อนชา

ความเสี่ยงต่อปริมาณน้ำตาลที่เกินมีผลต่อสุขภาพในระยะยาว ที่พบบ่อย ได้แก่ โรคอ้วน, ฟันผุ, โรคเบาหวาน, โรคกระดูกพรุนและโรคหัวใจ

ปริมาณน้ำตาลสูงในเครื่องดื่มกาแฟและสารให้ความหวานเทียมในเครื่องดื่มน้ำอัดลมบางชนิดอาจแย่กว่าเครื่องดื่มอื่น ๆ ที่มีน้ำตาลหรือสารให้ความหวานเพิ่ม รวมถึงผลไม้ เช่น น้ำมะนาว น้ำชาหวาน เครื่องดื่มสำหรับนักกีฬาและเครื่องดื่มให้พลังงาน

ผลเปรียบเทียบสัดส่วนของน้ำตาลในเครื่่องดื่มให้ความหวานที่นิยม โซดาและน้ำอัดลม หนึ่งกระป๋องขนาด 12 ออนซ์ของโคล่ามีแคลอรี่ถึง 136 แคลอรี่และเพิ่มน้ำตาล 32 กรัม นั่นคือ 8 ช้อนชา ในน้ำอัดลมที่ไม่มีสีมีปริมาณน้ำตาลไม่ต่างกัน แค่สีต่างกันจากปริมาณคาเฟอีน

ชา หนึ่งขวด 20 ออนซ์ของชาหวานมีปริมาณ 200 แคลอรี่ มีน้ำตาลสูงถึง 58 กรัม ชาเขียวที่คิดว่าอาจเป็นทางเลือกที่ดีต่อสุขภาพมีปริมาณ120 แคลอรี่และมีน้ำตาล 33 กรัม เครื่องดื่มสำหรับนักกีฬา หนึ่งขวดมีแคลอรี่ 200 และมีคาร์โบไฮเดรตจากน้ำตาล 40 กรัม

1 view0 comments

Recent Posts

See All

ต่อจากตอนที่แล้วแทบเป็นไปไม่ได้ที่การอดอาหารจะช่วยลดน้ำหนักได้ในระยะยาว และมักจะเริ่มมีน้ำหนักเพิ่มอีกเมื่อหยุดอดอาหารและกลับมาใช้นิสัยการกินอาหารเดิม การลดน้ำหนักด้วยตัวเองแบบง่ายๆเพียงเมื่อคุณเริ่มต