Search

สถิติที่สำคัญของปัญหาเพศสำหรับคุณผู้ชาย

Updated: Feb 29, 2020


1. สถิติโลกพบได้มากกว่า1ใน3 ของช่วงอายุ40-49ปี ยิ่งอายุมากขึ้นมากกว่า50ปี พบได้มากกว่าครึ่งที่เริ่มมีอาการ


2. อาการที่พบมากสุดคือ ไม่สามารถคงความแข็งตัว รองลงมาคือภาวะหลั่งเร็ว หลั่งช้า และไม่สนใจด้านเพศ


3. สถิติชายไทยพบเกือบ40% สำหรับอายุมากกว่า40-70ปี โดยครึ่งนึงมีอาการบางครั้งหรือเป็นทุกครั้ง

สาเหตุ1/4แยกเป็นจากร่างกาย และ จากจิตใจเท่าๆกัน ครึ่งนึงเกิดจากทั้ง2สาเหตุร่วมกัน

สาเหตุด้านร่างกายแบ่งเป็น


4. 40% เกิดจากหลอดอักเสบอุดตัน 30%เกิดจากโรคเบาหวาน 15%เกิดจากการใช้ยาโดยเฉพาะยากลุ่มSSRIที่รักษาอาการซึมเศร้าและอาการทางจิตใจ 10%สาเหตุจากระบบประสาท 10%เกิดจากการผ่าตัดบริเวณอุ้งเชิงกราน ฉายแสง อุบัติเหตุ ความผิดปกติโรคต่อมไร้ท่ออื่นๆ


5. สำหรับเคสที่เป็นตอนอายุน้อย<40ปี ส่วนใหญ่ถึง80%เกิดจากภาวะทางจิตใจ


คราวหน้าจะมาสรุปว่าอาการไหนเข้าข่ายมีปัญหาด้านเพศนะคะ


Cr: Dr.Pat American Board AntiAging Medicine, American Aesthetic Medicine, Diploma Sexual Medicine,Diploma Clinical Sexology,CBT, CBT for Sleep, Advance Nutrition Medicine #sleeptest #insomnia #osa #obesity #depress #นอนไม่หลับ #ซึมเศร้า1 view0 comments

Recent Posts

See All

ต่อจากตอนที่แล้วแทบเป็นไปไม่ได้ที่การอดอาหารจะช่วยลดน้ำหนักได้ในระยะยาว และมักจะเริ่มมีน้ำหนักเพิ่มอีกเมื่อหยุดอดอาหารและกลับมาใช้นิสัยการกินอาหารเดิม การลดน้ำหนักด้วยตัวเองแบบง่ายๆเพียงเมื่อคุณเริ่มต