Search

ยาลดน้ำหนักแบบฉีดที่ผ่านอย.ทั่วโลก

Updated: Sep 10, 2020ยาฉีดลดน้ำหนักสำหรับคนที่มีน้ำหนักเกินBMI ≥30 หรือ BMI ≥27 ที่มีโรคเรื้อรังร่วมด้วย เช่น ภาวะความดันโลหิตสูง เบาหวานชนิดที่2 ไขมันสูง

ยาตัวนี้ทำงานยังไง

.

ออกฤทธิ์ที่3อวัยวะได้แก่

❤️ที่สมองลดความอยากอาหาร

❤️ที่ตับอ่อนกระตุ้นการสร้างอินซูลิน ลดกลูคาก้อน เพิ่มการย่อยสลายอาหารกลุ่มแป้ง

❤️ที่กระเพาะอาหาร ทำให้อาหารอยู่นานขึ้น ย่อยช้า อิ่มนานขึ้น

.

.

ข้อควรปฏิบัติสำหรับการใช้ยาตัวนี้ ห้ามใช้ร่วมกับอินซูลินแบบฉีด ห้ามใช้ร่วมกับกลุ่มยาGLP-1 receptor agonist

.

สำหรับผู้ใช้ยาอาจมีอาการข้างเคียง เบื่ออาหาร ภาวะน้ำตาลตก หน้ามืด ปวดศีรษะ คลื่นไส้อาเจียน ท้องเสียท้องผูก

.

ข้อห้ามของการใช้คือ

.

ห้ามใช้ในคนท้อง และ คนที่อายุไม่ถึง18ปี เป็นเบาหวานชนิดที่1 หรือมีภาวะdiabetic ketoacidosis , ไขมันไตรกรีเซอไรด์สูง

เป็นเกี่ยวกับการย่อยอาหารผิดปกติ โรคตับอ่อน ถุงน้ำดี โรคตับ โรคไต โรคหัวใจ

มีประวัติเป็นมะเร็งต่อมไทรอยด์ ชนิดMTC เป็นมะเร็งชนิดmultiple endocrine neoplasia type 2

มีภาวะซึมเศร้า อยากฆ่าตัวตาย

.

ผลการลดน้ำหนักในคนที่ใช้ยาตัวนี้ ุ64%สามารถลดน้ำหนักได้5% ในระยะเวลา16สัปดาห์ ต้องทำร่วมกับการควบคุมอาหารและออกกำลังกาย ยานี้ต้องใช้ต่อเนื่อง และต้องมีการปรับโดสยา

**ต้องปรึกษาแพทย์ก่อนใช้นะคะ

#menhealth #womenhealth #phenomedclinic #antiaging #loseweight #ลดน้ำหนักโดยแพทย์ #fitness #privategym #อ้วน #obesity #overweight


2 views0 comments

Recent Posts

See All

ต่อจากตอนที่แล้วแทบเป็นไปไม่ได้ที่การอดอาหารจะช่วยลดน้ำหนักได้ในระยะยาว และมักจะเริ่มมีน้ำหนักเพิ่มอีกเมื่อหยุดอดอาหารและกลับมาใช้นิสัยการกินอาหารเดิม การลดน้ำหนักด้วยตัวเองแบบง่ายๆเพียงเมื่อคุณเริ่มต